office@zoocenter-bg.com

Обучение на кучета

Обучение на кучета в различни класове

Обучение

В нашия хотел разполагаме със специална зона със съоръжения за обучение и дресура на кучета.

Класове

Предлагаме разнообразие от групови и индивидуални класове. Първоначално се провежда консултация с треньора, за да се определи най-подходящия клас и метод за обучение на Вашето куче.

Видове класове

Послушание на малки кученца

Класът се състои от 6 урока. Послушанието се препоръчва за малки кученца от 10 седмици до 6 месечна възраст. Занятията покриват основните тактики в послушанието и дават шанс на кученцата да се социализира с други кучета и хора. Това е един чудесен начин, чрез който Вашето куче ще върви по пътя към един бъдещ послушен домашен любимец.

Основен курс за послушание

Класът се състои от 6 урока. Основният курс се препоръчва за кученца от 5 месеца нагоре. Този клас е за по-големи любимци, които не са посещавали курс за малки кученца или малки, които се нуждаят от основни умения за послушание.

Напреднал клас за послушание

Класът се състои от 6 урока. Напредналият курс се препоръчва за кученца от 6 месеца нагоре. По време на занятията ще се изгради по-силно разбиране на основните команди плюс добавяне на по-сложни умения. Кучетата ще се научат да бъдат по-концентрирани в упражненията, докато им се отвлича вниманието, да имат по-силна връзка със своя водач и да изпълняват по сложни команди. Те трябва да са завършили един от нашите други курсове, като например Основен курс за послушание или да са минали през частни уроци, чрез които да са придобили силни и доказани основни умения.

Индивидуални уроци

Тренировъчен ден

Едночасова тренировка, чрез която Вашето куче ще усъвършенства по-добре наученото до този момент в специфичната област за него. Ние ще Ви дадем подробен отчет за изминалата тренировка. Също може да обсъдим с Вас конкретните нужди от обучение.