office@zoocenter-bg.com

Д-р Стефани Аролска

(Ветеринарен лекар Ветеринарна клиника ZOOCENTER СОЛУН)
Д-р Стефани Аролска

Д-р Стефани Аролска  е родена в град Лом през 1991 г.През 2010 г. завършва средно образование в ПГ „Найден Геров“ гр. Лом с профил биология и химия.
През 2016 г. се дипломира като магистър ветеринарен лекар в Лесотехнически университет, гр. София.

От януари 2017 г. е част от екипа на „Зооцентър“.

Професионални интереси:

  • Мекотъканна хирургия,
  • вътрешни незаразни болести,
  • инфекциозни болести,
  • стоматология,
  • образна диагностика.

Практикува във Ветеринарна клиника ZOOCENTER СОЛУН